Vår släkt historia
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,635  
- varav manliga 2,398 (51.74%)  
- varav kvinnliga 2,233 (48.18%)  
- varav av okänt kön 4 (0.09%)  
- varav levande 1,018  
Antal familjer 1,683  
Antal unika efternamn 1,090  
Totalt antal Foton 583  
Totalt antal Foto-dokument 56  
Totalt antal Gravstenar 213  
Totalt antal Text-dokument 2,119  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 67 år, 214 dagar  
Tidigaste födelse (Jacob Wattrang 23 Jul 1630  

 Största livslängd1   Ålder 
Ohman Jeanette 103 år 152 dagar  
Larsen Clara O P 103 år  
Sandqvist Marta Elvira 102 år  
Murray Carl* Adolf 101 år 287 dagar  
Meyer Margaretha Albertina Gertrud 99 år 190 dagar  
Bromander Ebbe Erik Alvar 99 år 171 dagar  
Maria Teresia Skog 99 år 135 dagar  
Sandqvist Greta Emilia 99 år 120 dagar  
Murray Märta Ingegerd 99 år  
Ross Esther G 98 år 338 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.