Vår släkt historia
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,322  
- varav manliga 2,242 (51.87%)  
- varav kvinnliga 2,078 (48.08%)  
- varav av okänt kön 2 (0.05%)  
- varav levande 910  
Antal familjer 1,541  
Antal unika efternamn 1,024  
Totalt antal Foton 547  
Totalt antal Foto-dokument 53  
Totalt antal Gravstenar 201  
Totalt antal Text-dokument 1,748  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 67 år, 97 dagar  
Tidigaste födelse (Jacob Wattrang 23 Jul 1630  

 Största livslängd1   Ålder 
Ohman Jeanette 103 år 152 dagar  
Larsen Clara O P 103 år  
Sandqvist Marta Elvira 102 år  
Murray Carl* Adolf 101 år 287 dagar  
Meyer Margaretha Albertina Gertrud 99 år 190 dagar  
Bromander Ebbe Erik Alvar 99 år 171 dagar  
Maria Teresia Skog 99 år 135 dagar  
Sandqvist Greta Emilia 99 år 120 dagar  
Murray Märta Ingegerd 99 år  
Ross Esther G 98 år 338 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.