Vår släkt historia
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,756  
- varav manliga 2,458 (51.68%)  
- varav kvinnliga 2,294 (48.23%)  
- varav av okänt kön 4 (0.08%)  
- varav levande 1,086  
Antal familjer 1,732  
Antal unika efternamn 1,131  
Totalt antal Foton 592  
Totalt antal Foto-dokument 56  
Totalt antal Gravstenar 220  
Totalt antal Text-dokument 2,202  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 69 år, 309 dagar  
Tidigaste födelse (Jacob Wattrang 23 Jul 1630  

 Största livslängd1   Ålder 
Persson Per 6,165 år  
Ohman Jeanette 103 år 152 dagar  
Larsen Clara O P 103 år  
Sandqvist Marta Elvira 102 år  
Murray Carl* Adolf 101 år 287 dagar  
Tallberg Alice Josefina 100 år  
Meyer Margaretha Albertina Gertrud 99 år 190 dagar  
Bromander Ebbe Erik Alvar 99 år 171 dagar  
Maria Teresia Skog 99 år 135 dagar  
Sandqvist Greta Emilia 99 år 120 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.