Vår släkthistoria
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,005  
- varav manliga 2,077 (51.86%)  
- varav kvinnliga 1,928 (48.14%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 864  
Antal familjer 1,409  
Antal unika efternamn 931  
Totalt antal Foton 489  
Totalt antal Foto-dokument 41  
Totalt antal Gravstenar 153  
Totalt antal Text-dokument 1,259  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 67 år, 9 dagar  
Tidigaste födelse (Jacob Wattrang 23 Jul 1630  

 Största livslängd1   Ålder 
Larsen Clara O P 103 år  
Murray Carl* Adolf 101 år 287 dagar  
Meyer Margaretha Albertina Gertrud 99 år 190 dagar  
Bromander Ebbe Erik Alvar 99 år 171 dagar  
Maria Teresia Skog 99 år 135 dagar  
Murray Märta Ingegerd 99 år  
Brolin Jan Gustaf 98 år 89 dagar  
Hederén Ellen* Ingrid 97 år 334 dagar  
Eriksson Clary Barbara Josefina 97 år 295 dagar  
Hessler Torborg Georgina 97 år 291 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.