Vår släkthistoria
Åhlander/Rosendahl Karlsson/Larsson
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 3,946  
- varav manliga 2,048 (51.9%)  
- varav kvinnliga 1,898 (48.1%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 863  
Antal familjer 1,381  
Antal unika efternamn 908  
Totalt antal Foton 467  
Totalt antal Foto-dokument 38  
Totalt antal Gravstenar 143  
Totalt antal Text-dokument 1,162  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 62 år, 123 dagar  
Tidigaste födelse (Jacob Wattrang 23 Jul 1630  

 Största livslängd1   Ålder 
Clara O P Larsen 103 år  
Carl* Adolf Murray 101 år 287 dagar  
Margaretha Albertina Gertrud Meyer 99 år 190 dagar  
Ebbe Erik Alvar Bromander 99 år 171 dagar  
Skog Maria Teresia 99 år 135 dagar  
Märta Ingegerd Murray 99 år  
Jan Gustaf Brolin 98 år 89 dagar  
Ellen* Ingrid Hederén 97 år 334 dagar  
Clary Barbara Josefina Eriksson 97 år 295 dagar  
Torborg Georgina Hessler 97 år 291 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.